Anabioza (2003)

W świecie przyszłości wykorzystywanie słabszych stało się prawem. Wszelkie kontakty z "niższą" rasą są surowo zabronione. Ujawnienie prawdziwych uczuć może kosztować życie. Jedyną szansą na przetrwanie jest zapadnięcie w "anabiotyczny" sen w oczekiwaniu na lepsze czasy...

Krótkometrażowy film science-fiction.Produkcja: 2003
Premiera: 2003

Reżyseria:


Muzyka:


Obsada:
-
-
-
-
-
i inni


IMDb (angielski)
Wikipedia (polski)

ENGLISH

"Anabiosis"

In the world of a near future an exploitation of the weak became the law. Any contact with people of an "inferior" race is strictly prohibited. Showing affection and true feelings can cost live. The only chance to survive it is to fall into "anabiotic" sleep in anticipation of better times in an even further future...
Science-fiction short.
Universal language (no spoken dialogues)

Directed by: Maciej Majchrzak
Starring: see complete cast listing in Polish section "Obsada" (above)

IMDb (English)
Wikipedia (English)

РУССКИЙ

«Анабиоза»

В мире в ближайшем будущем эксплуатация слабых стал законом. Любой контакт с людьми "низшей" расы строго запрещено. Показаны привязанность и истинные чувства может стоить в прямом эфире. Единственный шанс выжить, чтобы попасть в "анабиотическом" сна в ожидании лучших времен в еще одном дополнительном будущем...
Короткий фантастический фильм.
Универсальный язык (без диалогов)

Режиссер: Мацей Майхшак
В ролях: увидите польского участка "Obsada" (выше)

ИМДб (английский)
ВикипедиЯ (русский)
01.141021

(===)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz